Beroende på uppdragets omfattning debiteras arbetet per timme eller till ett fast pris. Milersättning och eventuell hyra av maskiner tillkommer. Kontakta oss gärna för ett kostnadsförslag.

Skattereduktion för trädgårdstjänster!
Du har rätt till skattereduktion för trädgårdsarbete som omfattas av så kallat RUT-avdrag. Rutavdraget gäller för trädgårdsarbete av löpande karaktär.

Exempel på trädgårdsarbete som ger rätt till rutavdrag:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd, buskar och sly.
  • Gräsklippning och bekämpning av mossa.
  • Höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • Klippning av rosor, buskar och häckar.
  • Ogräsrensning, krattning, vattning och gödning i samband med skötsel.

Exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:

  • Planteringsarbeten eller anläggning av gräsmatta.
  • Anläggning, underhåll och reparation av murar, staket eller trädgårdsgångar.
  • Sten- och plattläggning.

Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, inklusive moms. Du kan läsa mer om villkoren för rutavdrag på Skatteverkets hemsida.

OBS! Du behöver själv inte lämna in någon ansökan om skattereduktion hos Skatteverket, avdraget är redan gjord på din faktura och du betalar bara hälften av beloppet för de tjänster som är avdragsgilla.