Planering och rådgivning i den egna trädgården.

Du träffar någon av våra erfarna trädgårdsmästare för professionell konsultation på plats i din trädgård. Tillsammans tittar vi på möjligheterna, vilka områden som kan förbättras och diskuterar vilka åtgärder som krävs för att utbytet av din drömträdgård ska bli så stort som möjligt. Vi resonerar kring dina frågor och du får konkreta designidéer som innefattar såväl förslag till utformning som växt- och materialval.

Besöket tar i genomsnitt två timmar och du antecknar själv det vi diskuterar. Om du vill gå vidare är det möjligt att följa upp besöket med en trädgårdsritning eller praktisk hjälp.

radgivning01