För oss är det självklart att ha en miljömedveten och ekologisk grundtanke i vårt arbete. Vi värnar om naturen med dess mångfald och försöker i största möjliga mån skapa naturliga förutsättningar för både växter och djurliv.

Kemikalier har en mycket negativ inverkan på hela vårt ekosystem. Att hitta skonsamma och miljövänliga metoder för att få våra växter att trivas är en viktig del i vårt arbete.

Jord
En frisk och giftfri jord med god struktur och rätt näringsinnehåll är grunden till en vacker och sund trädgård. Att analysera jorden och förbättra dess egenskaper med bearbetning och tillsats av organiskt material är en viktig förutsättning för att få dina växter att må bra. Vi använder naturliga och till största delen KRAV-märkta produkter för jordförbättring och näringstillförsel.

Växter
Att välja växter med god härdighet som är friska och livskraftiga är det bästa skyddet mot sjukdomar och skadeinsekter. Vi levererar svenskodlade kvalitetsväxter till din trädgård från utvalda plantskolor i närområdet. Vi förespråkar gärna E-plantor som ett bra val! E-plantor är framodlade specifikt för det svenska klimatet och har de allra bästa förutsättningarna för ett långt liv. Att ge buskar och träd rätt vård och beskärning förebygger risken för skador och angrepp.

Insekter och djur
Det kan verka lockande att använda olika kemiska preparat mot skadeinsekter, men tyvärr slår de även ut många av våra pollinerande insekter som humlor och bin. Att istället försöka skapa en trädgård med varierad miljö och biologisk mångfald där nyttodjuren trivs, gör att skadedjuren får naturliga fiender.

Ogräs
Det finns inget sätt att slippa ogräs helt i en trädgård men det finns många sätt att kringgå problemet. Att täcka öppna jordytor med markväv och täckmaterial som sten och bark, eller plantera marktäckande perenner, gör att ogräset inte får fäste så lätt. En regelbunden skötsel under säsongen med manuell rensning minskar utbredningen av rot- och fröogräs och sparar arbetstid i längden. Vi avråder från användning av kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eftersom dessa sprids ut i naturen och via grundvattnet till våra vattendrag.

bi