Vi utför professionell beskärning av fruktträd, prydnadsträd, buskar, rosor och klätterväxter på ett för växten optimalt och skonsamt sätt. Växtens förutsättningar avgör vilken tid på året vi beskär, vanligen sker det under JAS-perioden (juli-augusti-september) eller under vårvintern.

För beskärning av större träd hänvisas till certifierad arborist.

 

beskarning-01