Ett relativt nybyggt hus i New England-stil får ett riktigt entrélyft med symmetriska planteringar på ömse sidor om entrén.

Murarna har byggts av vår samarbetspartner Grindsby Enterprise.

Pampig entré