Nyplantering av symmetriskt komponerade rabatter utanför entréerna till ett bostadsrättshus.

Skiss
Från skiss till färdigt resultat