Design

Vi gör ritningar som är helt anpassade efter dina önskemål. Gäller det en enkel skiss över en enskild rabatt eller en detaljerad trädgårdsritning? Dina behov avgör omfattningen.

Läs mer

Anläggning

Oavsett om det gäller anläggning av hela trädgårdar, allmänna grönytor eller plantering av enskilda rabatter står vi för de kreativa idéerna och omsätter dem till prunkande trädgårdsmiljöer.

Läs mer

Trädgårdsskötsel

Vi erbjuder omsorgsfull skötsel av hög kvalitet. Med professionell hand vårdar vi din trädgård på bästa sätt, så att du får mer tid att njuta av den.

Läs mer

Beskärning

Professionell beskärning av frukt- och prydnadsträd, buskar, rosor och klätterväxter utförs på ett optimalt och skonsamt sätt.

Läs mer

Rådgivning

Planering och rådgivning i den egna trädgården. Du får professionell konsultation på plats av vår trädgårdsmästare.

Läs mer

Kurser & Föredrag

Vi håller kurser och studiecirklar med trädgårdstema och erbjuder skräddarsydda föredrag till föreningar, organisationer och företag.

Läs mer